Конференция «Беларусь в современном мире» мотивирует и объединяет!

Студенты кафедры «Белорусский и иностранные языки» приняли участие в международной научной конференции «Беларусь в современном мире» ( 19.05.2022). В секции “Славянскія мовы і культура ў прасторы і часе” выступило 12 студентов, в том числе и из Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.

photo_2022-06-07_14-16-18.jpg

Зачитанные доклады имели разнообразную палитру тем и сопровождались информативными презентациями. Руководители секции Буракова Марина Владимировна и Войтишенюк Елена Валерьевна постановили работу секции состоявшейся, одобрили актуальность, злободневность поднятых вопросов в докладах молодых ученых, магистрантов и студентов.

photo_2022-06-07_14-16-04.jpg
photo_2022-06-07_14-18-11.jpg
photo_2022-06-07_14-15-26.jpg

Буракова М.В. отметила: «Славянская культура ўяўляе сабой шырокую сукупнасць духоўных каштоўнасцей і з’яўляецца неад’емнай часткай сусветнай культуры. Яна развіваецца ў адпаведнасці з тымі напрамкамі і тэндэнцыямі, якія ўласцівы наогул развіццю міжнароднай культуры і сучаснага грамадства, але ёсць і пэўныя асаблівасці, звязаныя ў першую чаргу з характарам моўнай сітуацыі. У прынцыпе любая мова, якая абслугоўвае камунікатыўныя патрэбы грамадства, з’яўляецца важнейшай састаўной часткай нацыянальнай культуры і тым сродкам, з дапамогай якога ствараюцца духоўныя каштоўнасці. Сёння мы праслухалі цікавыя даклады, многія з якіх заслугоўваюць асабістай увагі. Жадаю Вам поспехаў, плёну ў навуковай рабоце, далейшага працягу рабочых кантактаў паміж удзельнікамі канферэнцыі».

По итогам конференции студентам, выступившим в данной секции, было присуждено 4 диплома и 8 сертификатов.

photo_2022-06-07_14-14-55.jpg

Подготовил старший преподаватель кафедры "Белорусский и иностранные языки" Е.В. Войтишенюк,

фотографии автора